Om Transab

Transab startades för ca 50 år sedan och är idag en komplett partner inom transport och entreprenadtjänster.

Affärsidé

Transab-koncernen ska erbjuda kunderna rätt resurser, kvalitet och engagemang i alla uppdrag för att skapa mervärde för personal, kunder och ägare.

Vision

Tillsammans skapar vi bättre lösningar för framtiden.

Kärnvärden

Arbetsglädje – Engagemang – Pålitlighet

Värdegrund

Framåtanda – Kompetens – Hållbarhet

Korta fakta

Transab har kontor i Jönköping, Nässjö, Eksjö och Vetlanda men verkar över hela södra Sverige.
Transab består av tre affärsområden: Bygg & Anläggning, Logistik och Entreprenad.

Dessutom ingår dotterbolagen Bjursells i Jönköping AB, Nässjö Kombiterminal AB (NKAB), Nässjö Miljö och Återvinning AB (NMÅ) samt Proc Transportservice AB (Procab).

Transab-koncernen omsätter ca 600 mkr och har idag drygt 120 anställda.

Miljö & kvalitet

Inte bara lösa ord på papper

Vårt miljö- och kvalitetssystem är en viktig del i utvecklingen av att erbjuda service i rätt tid och med rätt kvalitet. Transab har under åtskilliga år varit miljö- och kvalitetscertifierade. Arbetet syftar till att ständigt förbättra Transabs kvalitet och minska miljöbelastningen. I vår värld ska ord som kvalitet och miljö inte bara vara lösa ord på papper, utan en rad medvetna handlingar som ska genomsyra hela verksamheten för att kunna erbjuda kunden bästa möjliga service.

 

Kvalitet

Kvalitetsarbete handlar till största delen om engagemang för kunden men också om att skapa tydliga rutiner och arbeta systematiskt. Transab arbetar ständigt med dessa frågor med målsättningen att skapa fler nöjda kunder.

 

Miljö

Eftersom vi arbetar i en bransch med förhållandevis hög miljöpåverkan är vårt miljöarbete av stor betydelse. Transab jobbar hela tiden med miljöfrågor som rör vårt verksamhetsområde och vår målsättning är att erbjuda kunden effektiva transporter och lösningar som ligger i linje med vårt arbete med att minska miljöbelastningen.

 

ISO certifiering

Transab är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

 

Certifieringar

 

Hållbarhetspolicy

 

Tillsammans skapar vi bättre lösningar för framtiden

Transabkoncernen lever efter principen att vi har ett stort ansvar för utvecklingen av ett hållbart samhälle och att vi ska vara ett föredöme. Vår vision Tillsammans Skapar Vi Bättre Lösningar För Framtiden innebär att vi ska driva utvecklingen för en hållbar framtid. Vår värdegrund Framåtanda – Kompetens – Hållbarhet visar hur vi ska agera varje dag och ska leda till ett gemensamt förhållningssätt som tar oss framåt till vår vision. Värdegrunden skapar ett positivt arbetsklimat och förutsättningar för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare.

 

Allmänna villkor

Vid transportuppdrag hänvisar Transab till Alltrans 2007.

Vid leverans av grus- och stenmaterial hänvisar Transab till ABM 07 – Ballast.

Vid kranarbete hänvisar Transab till AHK 18.

Vid maskintjänster hänvisar Transab till ME 2006.

Vid utförandeentreprenader hänvisar Transab till AB04.

Vid totalentreprenader hänvisar Transab till ABT06.

Vid konsultuppdrag hänvisar Transab till ABK 09.

Vid tjänster utförda mot privatpersoner gäller Konsumenttjänstlagen.

Så här hanterar vi dina personuppgifter enligt GDPR.

 

Årsredovisning

 

Årsredovisning 2022

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2018

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2009

Årsredovisning 2008

Årsredovisning 2007

Historia – från åkeri till komplett partner

Transab startades när två ekonomiska föreningar och ett aktiebolag gick samman i ett gemensamt bolag, för att stärka sin konkurrenskraft. Samgåendet lade grunden till en lyckad utveckling och över 50 år senare är Transab starkare än någonsin.

1968

Transab bildas 1968

Under 1960-talet fanns det tre företag i Jönköping och Huskvarna som bedrev lokal åkeriverksamhet. Det var två ekonomiska föreningar: Lastbilscentralen i Jönköping och Jönköpings förenade åkerier, samt aktiebolaget A-schakt som ägdes av Osvald Andersson.

Två framsynta och handlingskraftiga män, Einar Hurtig och Göran Larsson, tog initiativet till förhandlingar om ett samgående. Med gemensam kraft och rationaliseringar skulle konkurrenskraften öka. Göran Larsson från Förenade Åkerier, Leif Karlsson och Einar Hurtig från Lastbilscentralen samt Åkeriföreningens ombudsman Lennart Kronstrand förhandlade fram ett samgående. Transportaktiebolaget i Jönköping AB, Transab, bildades 1968.

1972

Transab blir maskinägare

1972 träffades en uppgörelse med Osvald Andersson att överta inkråmet i A-schakt och erbjuda de lejdåkare som fanns i A-schakt att bli aktieägare i Transab. I samband med detta anställdes Uno Ryttergård som VD för Transab. 1973 förvärvades fastigheten Överblicken som bebyggdes med kontor och servicehall. Efter köpet av A-schakt hade Transab även maskinresurser. 1974 tog Transab över företaget SCHAKTAB och blev därmed ägare till fastigheten Ärevarvet. Verksamheten konsoliderades (1975-1980) samtidigt som fastigheten Överdraget köptes och bebyggdes.

I början av 1980-talet bildade Bjursells AB och Transab konsortiet BT för att utföra markarbetena för bl a A6 köpcentrum, Länssjukhuset Ryhov och Arlamejeriet. Transab blev vid den här tiden först i landet med ett totalintegrerat datasystem.

2002

Bjursells

Knut Bjursell grundade företaget tillsammans med kompanjonen Våge Lundin 1938. De första nio åren grävde man för hand innan Bjursells första fordon införskaffades, en Ford -41 lastbil. Sedan dess har fordon och maskiner varierat i antal och som mest fanns det över 120 stycken.

I slutet på förra seklet, år 1997, gick Bjursells samman med Skanska Maskin i Lomma och Schakt & Transport i Växjö. Tillsammans fortsatte de att utföra välgjorda och punktliga entreprenader till konkurrenskraftiga priser. År 2002 såldes Bjursells mobilkranar och kranbilar till Transab och 2004 såldes inkråmet till Transab som idag är ensam ägare till Bjursells.

Bjursells arbetar idag med uthyrning av entreprenadmaskiner, verkstadstjänster och mindre entreprenader.

2008

Transportaktiebolaget Nässjö Åkeri och Eksjö Transport AB

Nässjö Åkeri startades 1952 och dess förste chef var den legendariske Lars Axeheim som förtjänstfullt bidragit till utvecklingen av åkerinäringen i mer än 60 år.

1969 skedde ett samgående med Nässjö Maskinschakt AB. Efter fortsatt utveckling under 1970- och 1980-talet köpte Bilspedition åkeriet. Under mitten av 1990-talet ville Bilspedition sälja allt utom fjärrtrafiken och 1996 förvärvade Transab tillsammans med Höglandets Invest AB resterna av tidigare Nässjö Åkeri och Eksjö Transportaktiebolag, NåEtb. 2008 gjordes en stor omstrukturering för att få en tydligare bolagsstruktur och i samband med det fusionerades NåEtb in i Transab. Två koncerner skapades, en för produktion och en för fastigheterna.

2011

Nässjö Kombiterminal

Under 2003 och 2004 utvecklade NåEtb tillsammans med Nässjö kommun en kombiterminal på Gamlarp i Nässjö under namnet Höglandets Terminal AB. 2011 förvärvade fastighetsbolaget Jernhusen terminalen och Transab tecknade ett driftavtal i det helägda dotterföretaget Nässjö Kombiterminal AB (NKAB). Terminalen är bemannad sju dagar i veckan och hanterar årligen ca 40 000 containers.

2016

Procab

1996 startade Teddie Jönsson taxirörelse som snabbt började köra bud av olika slag. Företaget har utvecklats genom åren och erbjuder inte bara budtransporter längre utan har även utvecklat specialtjänster som kranbilskörning, dragbilstransporter och sling- och firmabilstrafik.

Procab har sitt säte i Nässjö. Sedan 2016 är företaget ett helägt dotterbolag till Transab.

Idag finns ca 35 egna bilar samt 45 anställda på företaget.

2019

Nässjö Miljö och Återvinning

Nässjö Miljö och Återvinning (NMÅ) etablerades i sin nuvarande form den 1 januari 1999 i samband med att verksamheten flyttade in på Blockgatan i Nässjö. Företagets huvudsyssla är återvinning och renhållning, men på senare år har verksamheten alltmer fokuserat mot återvinning. NMÅ är flexibla och återvinner det mesta som går att återvinna: allt ifrån papper och glas till elektronik och trä. Tjänsterna omfattar allt från totalåtagande av större företags avfall till uthyrning av enskilda mindre kärl och containers till privatpersoner och andra mindre aktörer. Från och med 2019 är företaget ett helägt dotterbolag till Transab.

Kom i kontakt med oss