NKAB

NKAB (Nässjö Kombiterminal AB) är ett helägt dotterbolag till Transab som erbjuder allt inom intermodala transportlösningar, exempelvis:
*  Lossning och lastning av tågvagnar
*  Lagring av alla enheter och elplatser för t.ex kylvaror
*  Växlingstjänster med diesellok.
När det gäller drift och forsling av trailers och containers har vi bred kompetens. Såväl piloter som trafikledare har ett starkt kundfokus och är mycket omtyckta av våra kunder.

Oberoende aktör för kombilogistik

NKAB verkar som en oberoende aktör på marknaden för transport, logistik, kombilogistik och frakt. Vi kan erbjuda tågtrafik i kombination med lagring och biltransport ut till kund. Vi har dagliga tågpendlar till Göteborgs Hamn, Luleå Kombiterminal, Umeå Kombiterminal samt Duisburgs terminal som ligger i Ruhrområdet och som i sin tur har hela Europa som upptagningsområde. Planen är att skapa fler och nya pendlar mot intressanta regioner inom och utanför Sverige.
NKAB säljer terminal- och transporttjänster till järnvägsoperatörer, speditörer och rederier. Med våra transportresurser har vi kapacitet att lösa alla typer av forslingar och kringtjänster både flexibelt, snabbt och kostnadseffektivt, samt med ett modernt miljötänk!

Oberoende aktör för kombilogistik

NKAB verkar som en oberoende aktör på marknaden för transport, logistik, kombilogistik och frakt. Vi kan erbjuda tågtrafik i kombination med lagring och biltransport ut till kund. Vi har dagliga tågpendlar till Göteborgs Hamn, Luleå Kombiterminal, Umeå Kombiterminal samt Duisburgs terminal som ligger i Ruhrområdet och som i sin tur har hela Europa som upptagningsområde. Planen är att skapa fler och nya pendlar mot intressanta regioner inom och utanför Sverige.
NKAB säljer terminal- och transporttjänster till järnvägsoperatörer, speditörer och rederier. Med våra transportresurser har vi kapacitet att lösa alla typer av forslingar och kringtjänster både flexibelt, snabbt och kostnadseffektivt, samt med ett modernt miljötänk!

Ordning & reda med modernt IT-stöd

Somliga lastbärare skiftar transportslag omgående medan andra ligger kvar i vår depå till dess att kunden beställer lossning och transport till slutdestination. Ett modernt IT-stöd inklusive truckdatorer sköter lager och trafikledning och gör att vi håller en jämn och hög kvalitet. Vi kan även sköta förtullning samt stuff- och stripning av sjöcontainer.

Vi erbjuder alla typer av logistikuppdrag så tveka inte att höra av er ifall ni har något som måste förflyttas!

Nässjö Kombiterminal

Strategisk placering

Vår terminal i Nässjö är strategiskt placerad utmed stambanan och ligger i den fjärde mest expansiva logistikregionenen i Sverige.
Terminalen i Nässjö fungerar som en inlandshamn, en så kallad dryport. Själva terminalen ägs sedan den 1 september 2011 av Jernhusen, men opereras av NKAB. Vi kan erbjuda tågtrafik i kombination med lagring och transport på bil ut till kund. Vårt strategiska läge i Sverige och Norden innebär att vi når 70 procent av Sveriges befolkning inom fyra timmar. Genom egna tågpendlar ligger inte heller Europa långt bort.
Terminalen är 650 meter lång och 80 meter bred. Det finns fyra spår för lastning och lossning med en total lossningslängd av 3300 meter. Total spårlängd på anläggningen är 3800 meter. Bolaget äger tre reach stakers med kombiok som klarar att lyfta enheter från två parallella spår.

Miljösäkrad anläggning

Genom att terminalen ligger vid stambanan minimeras dieselloksanvändningen då elektrifierat tåglok kan användas på hela sträckan. NKAB är dessutom certifierat enligt ISO 14001.

Kort fakta

  • Kombiterminal med tågtrafik, omlastning från järnväg till bil, lagring samt forsling av trailers och containers.
  • Omsättning: ca 22 mkr.
  • Verksamhetschef: Mattias Östergren
  • Certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001

Anläggningsbeskrivning

Öppettider: 06.00-22.00
Kontaktuppgifter: Kontaktuppgifter till NKAB
Grundläggande tjänster: (enl. bilaga II i direktiv 2012/34/EU) • Godsterminal
• Rangerbangård och tågbildningsmöjligheter
med växlingsanläggning
• Sidospår för uppställning
Extra tjänster: (enl. bilaga II i direktiv 2012/34/EU) • Tillhandahållande av extra information
• Teknisk kontroll av rullande materiel
Sidospår: 4 stycken
Spår 11: 650 m
Spår 12: 650 m
Spår 13: 1150 m
Spår 14: 850 m
Terminalyta: 100 000 m2
Utrustning: 3 reach stackers
1 terminaltraktor
1 hjullastare L150
Växlingslok på sidospår
Planerade förändringar: Spåranläggningen kommer att byggas om för ankomst av ellok med vagnar. Maxlängd för ankommande kommer således att utökas till 750 m. Ombyggnation beräknas vara klar under vecka 44 2021.
Villkor för tillträde: • Godkänt järnvägsföretag
• Bokat spårkapacitet hos NKAB som är terminaloperatör.
• Tecknat trafikeringsavtal med Jernhusen som är infrastrukturförvaltare.
Ansökan om tillträde: I god tid före tillträde ska spårkapacitet bokas hos NKAB och trafikeringsavtal tecknas med Jernhusen. Kontakta NKAB för mer detaljerad information och bokning.

 

Generell prislista 2023

Utförandet av tjänsterna är normalt kopplade till de årliga tåglägesansökningarna, men kan även ske genom ad hoc-ansökning.
Kontakta gärna NKAB för offert.

 

Jönköping Kombiterminal

Den första januari 2021 startade vi upp vår nya kombiterminal på Solåsen i Jönköping.
Den här kombiterminalen är en mindre mer kundspecifik terminal belägen mitt inne i Jönköping.

Anläggningsbeskrivning

Öppettider: 05.00-16.30
Kontaktuppgifter: Kontaktuppgifter till NKAB
Grundläggande tjänster:
(enl. bilaga II i direktiv 2012/34/EU)
• Godsterminal
• Rangerbangård och tågbildningsmöjligheter
med växlingsanläggning
• Sidospår för uppställning
Extra tjänster:
(enl. bilaga II i direktiv 2012/34/EU) 
• Tillhandahållande av extra information
• Teknisk kontroll av rullande materiel
Sidospår: 2 stycken: 350 m & 260 m
Terminalyta: 11 000 m2
Utrustning: 1 reach stackers
Villkor för tillträde: • Godkänt järnvägsföretag
• Bokat terminalkapacitet hos NKAB
• Bokat spårkapacitet hos Trafikverket
Ansökan om tillträde: I god tid före tillträde ska terminalkapacitet bokas hos NKAB. Kontakta NKAB för mer detaljerad information och bokning.
Ansökan om spårkapacitet enligt JBN görs i Trafikverkets e-tjänst Ansökan om kapacitet på järnväg.

Generell prislista 2023

Utförandet av tjänsterna är normalt kopplade till de årliga tåglägesansökningarna, men kan även ske genom ad hoc-ansökning.
Kontakta gärna NKAB för offert.

 

Kontakta oss

Nässjö Kombiterminal

Telefon Kontor Terminalen:
0700-91 37 92

Telefon Växling Järnväg:
0709-16 10 34

Besöks- & postadress:
Terminalgatan 13
571 34 NÄSSJÖ
Länk till Google Maps

E-post:
lyft@transab.se

Faktureringsadress:
Nässjö Kombiterminal AB
Motkod 7365561595635, N9030
Box 171
831 22 Östersund

Org.nr: 556159-5637

PDF-fakturor skickas till: transab@pdf.attest.nu

Jönköping Kombiterminal

Telefon Kontor Terminalen:
0720-88 85 12

Besöksadress:
Solåsvägen 553 02 JÖNKÖPING
Länk till Google Maps

Maila oss

Organisationen

Mattias Östergren

Verksamhetschef

0380-556892
mattias.ostergren@transab.se

Anton Isaksson

Arbetsledare, Nässjö Kombiterminal

0700-91 37 92
anton.isaksson@transab.se

Håkan Frostfeldt

Arbetsledare, Jönköping Kombiterminal

0720-88 85 12
hakan.frostfeldt@transab.se