Nässjö Miljö och Återvinning (NMÅ) etablerades i sin nuvarande form den 1 januari 1999 i samband med att vi flyttade in på vår nuvarande anläggning på Blockgatan i Norrboda, Nässjö.

Företagets huvudsyssla är återvinning och renhållning, men på senare år har verksamheten alltmer fokuserat mot återvinning.

Vi är flexibla och återvinner det mesta som går att återvinna: allt ifrån papper och glas till elektronik och trä. Våra tjänster omfattar allt från totalåtagande av större företags avfall till uthyrning av enskilda mindre kärl och containers till privatpersoner och andra mindre aktörer.

Varför källsortera?

Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera kan vi skydda oss och spara en massa resurser.

En bättre värld

Genom att sortera ditt avfall väl kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Därmed skyddas människor och miljö.

Minskad klimatpåverkan

Materialåtervinning av avfall från uttjänta produkter till nya råvaror är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska både klimatpåverkan och energianvändningen.

Gamla saker blir nya

Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas så att det kan bli nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Ökar miljömedvetandet

Studier visar också att om man aktivt källsorterar och återvinner, även om man inte direkt tänker på det, påverkar det ofta ens övriga beteende till att bli mer miljömedvetet.

Varför källsortera

Ditt avfall kan innehålla både farliga och värdefulla ämnen. Genom att sortera kan vi skydda oss och spara en massa resurser.

En bättre värld

Genom att sortera ditt avfall väl kan farliga ämnen tas omhand på ett säkert sätt. Därmed skyddas människor och miljö.

Minskad klimatpåverkan

Materialåtervinning av avfall från uttjänta produkter till nya råvaror är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska både klimatpåverkan och energianvändningen.

Gamla saker blir nya

Genom att hålla isär olika material kan det mesta också återvinnas så att det kan bli nya produkter. Vi sparar energi och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.

Ökar miljömedvetandet

Studier visar också att om man aktivt källsorterar och återvinner, även om man inte direkt tänker på det, påverkar det ofta ens övriga beteende till att bli mer miljömedvetet.

Sorteringsguide

Genom sortering och återvinning skapar vi en bättre miljö inför framtiden. Det är viktigt att vi alla hjälps åt. I vår sorteringsguide finns all information du på bästa möjliga vis skall hantera ditt avfall.