Transabs strategiska läge i Sverige och Norden, med huvudkontor i Jönköping, innebär att vi når 70% av Sveriges befolkning inom fyra timmar. Det i kombination med det logistikcentrum som Jönköping/Nässjö är, gör att vi har en utomordentligt bra position för att kunna erbjuda flexibla lösningar inom transporter och lager/logistik.

Affärsområdet Logistik säljer, i nära samarbete med Nässjö Kombiterminal AB, kombitransporter med tåg och bil, distribution, helchartrade fordon eller samtransporter. Vi erbjuder även lager, lösningar för tredjepartslogistik och crossdocking.

Alla våra uppdrag inom logistik är skräddarsydda för ditt behov, hos oss finns inga standardlösningar.

Vår tanke är att ni ska kunna fokusera på er kärnverksamhet och slippa tänka på hur era produkter når kunderna. Ni ska bara kunna lita på att de gör det vid rätt tidpunkt och till rätt kvalitet.

Vi kan stå för allt, från det att vi hämtar godset vid er dörr, till vårt lager där vi kan paketera, märka, lagra tills dess att ni avropar varorna som vi sedan levererar till era kunder vid rätt tidpunkt och kvalitet.

Kontakta oss för mer information om logistik i Jönköping, Nässjö, Eksjö och Vetlanda.