Vi kan hantera all typ av fastighetsskötsel. Vi kan utföra finplanering av din trädgård, plantering och beskärning av träd och buskar.

För mer information, kontakta Pontus Eklöf
på tel. 036-35 10 05.