Med hänsyn till rådande situation kommer Transabs grundprislista regleras löpande.

Vid frågor kontakta Transabs ledning.