Klicka här för att ladda ned Transabs årsredovisning för 2022.