Vi är glada att meddela att Nässjö Miljö och Återvinning AB snart öppnar en ny anläggning i Eksjö! Som en ledande aktör inom avfallshantering strävar vi efter att erbjuda invånarna i Eksjö moderna och hållbara lösningar för sophantering och återvinning. Genom samarbete med lokala myndigheter och gemenskapen kommer vi att skapa en renare och mer hållbar miljö. Vi ser fram emot att bli en del av Eksjös gemenskap och främja en grönare framtid tillsammans!