Skip to Content

Produkter & Tjänster

  • Kombiterminalsdrift
  • Container/trailertransporter
  • Dragbilstjänster

Strategisk placering

Nässjö Kombiterminal, strategiskt placerad utmed stambanan i Jönköping/Nässjö, ligger i den fjärde mest expansiva logistikregionen i Sverige.

Oberoende aktör för kombilogistik

Nässjö Kombiterminal verkar som en oberoende aktör på marknaden för transport logistik, kombilogistik och frakt. Vi kan erbjuda tågtrafik i kombination med lagring och biltransport ut till kund. Vi har dagliga tågpendlar till Göteborgs Hamn samt till Ruhrområdet med hela Europa som upptagningsområde. Planen är att skapa fler och nya pendlar mot intressanta regioner inom och utanför Sverige.
Terminalen är 650 meter lång och 80 meter bred. Det finns fyra st spår för lastning och lossning med en total lossningslängd av 3 800 meter. Bolaget äger tre reachstakers med kombiok som klarar att lyfta enheter från två parallella spår.

När det gäller drift och forsling av trailers och containers har vi bred kompetens. Såväl piloter som trafikledare har ett starkt kundfokus och är mycket omtyckta av våra kunder.

Miljösäkrad anläggning

Genom att terminalen ligger vid stambanan minimeras dieselloksanvändningen då elektrifierat tåglok kan användas på hela sträckan.

Ordning och reda med modernt IT-stöd

Somliga lastbärare skiftar transportslag omgående medan andra ligger kvar i vår depå till dess att kunden beställer lossning och transport till slutdestination. Ett modernt IT-stöd inklusive truckdatorer sköter lager och trafikledning och gör att vi håller en jämn och hög kvalitet. Våra kunder har möjlighet att via webben logga in i detta system, och se var deras gods befinner sig i kedjan.

Vi kan även sköta förtullning samt stuff- och stripning av sjöcontainer.

Korta fakta:

  • Kombiterminal med tågtrafik, omlastning från järnväg till bil, lagring samt forsling av trailers och containers.
  • Omsättning ca 22 mkr.
  • Verksamhetschef: Mattias Östergren
  • Certifierade enligt ISO 9001 & ISO 14001