Skip to Content

Jönköping Kombiterminal

Den 1 januari 2021 startade vi upp vår nya kombiterminal på Solåsen i Jönköping. Den här kombiterminalen är en mindre mer kundspecifik terminal belägen mitt inne i Jönköping.

 

Anläggningsbeskrivning

Extra tjänster:
(enl. bilaga II i direktiv 2012/34/EU) • Tillhandahållande av extra information
• Teknisk kontroll av rullande materielSidospår:2 stycken: 350 m & 260 m

Öppettider: 05.00-16.30
Kontaktuppgifter: Kontaktuppgifter till NKAB
Grundläggande tjänster:
(enl. bilaga II i direktiv 2012/34/EU)
• Godsterminal
• Rangerbangård och tågbildningsmöjligheter
med växlingsanläggning
• Sidospår för uppställning
Terminalyta: 11 000 m2
Utrustning: 1 reach stackers
Villkor för tillträde: • Godkänt järnvägsföretag
• Bokat terminalkapacitet hos NKAB
• Bokat spårkapacitet hos Trafikverket
Ansökan om tillträde: I god tid före tillträde ska terminalkapacitet bokas hos NKAB. Kontakta NKAB för mer detaljerad information och bokning.
Ansökan om spårkapacitet enligt JBN görs i Trafikverkets e-tjänst Ansökan om kapacitet på järnväg.

Generell prislista 2021

Utförandet av tjänsterna är normalt kopplade till de årliga tåglägesansökningarna, men kan även ske genom ad hoc-ansökning. Kontakta gärna NKAB för offert.

Korta fakta:

  • Kombiterminal med tågtrafik, omlastning från järnväg till bil, lagring samt forsling av trailers och containers.
  • Omsättning: ca 22 mkr.
  • Verksamhetschef: Mattias Östergren
  • Certifierade enligt
    ISO 9001 & ISO 14001

Kontakta gärna oss!

Mattias Östergren
Tel: 0380 – 55 68 92
mattias.ostergren@transab.se