Skip to Content

Nässjö Kombiterminal

Strategisk placering

Vår terminal i Nässjö är strategiskt placerad utmed stambanan och ligger i den fjärde mest expansiva logistikregionenen i Sverige.

Terminalen i Nässjö fungerar som en inlandshamn, en så kallad dryport. Själva terminalen ägs sedan den 1 september 2011 av Jernhusen, men opereras av NKAB. Vi kan erbjuda tågtrafik i kombination med lagring och transport på bil ut till kund. Vårt strategiska läge i Sverige och Norden innebär att vi når 70 procent av Sveriges befolkning inom fyra timmar. Genom egna tågpendlar ligger inte heller Europa långt bort.

Terminalen är 650 meter lång och 80 meter bred. Det finns fyra spår för lastning och lossning med en total lossningslängd av 3300 meter. Total spårlängd på anläggningen är 3800 meter. Bolaget äger tre reach stakers med kombiok som klarar att lyfta enheter från två parallella spår.

 

Miljösäkrad anläggning

Genom att terminalen ligger vid stambanan minimeras dieselloksanvändningen då elektrifierat tåglok kan användas på hela sträckan. NKAB är dessutom certifierat enligt ISO 14001.

 

Anläggningsbeskrivning

Öppettider: 06.00-22.00
Kontaktuppgifter: Kontaktuppgifter till NKAB
Grundläggande tjänster:
(enl. bilaga II i direktiv 2012/34/EU)
• Godsterminal
• Rangerbangård och tågbildningsmöjligheter
med växlingsanläggning
• Sidospår för uppställning
Extra tjänster:
(enl. bilaga II i direktiv 2012/34/EU) 
• Tillhandahållande av extra information
• Teknisk kontroll av rullande materiel
Sidospår: 4 stycken
Spår 11: 650 m
Spår 12: 650 m
Spår 13: 1150 m
Spår 14: 850 m
Terminalyta: 100 000 m2
Utrustning: 3 reach stackers
1 terminaltraktor
1 hjullastare L150
Växlingslok på sidospår
Planerade förändringar: Spåranläggningen kommer att byggas om för ankomst av ellok med vagnar. Maxlängd för ankommande kommer således att utökas till 750 m. Ombyggnation beräknas vara klar under vecka 44 2021.
Villkor för tillträde: • Godkänt järnvägsföretag
• Bokat spårkapacitet hos NKAB som är terminaloperatör.
• Tecknat trafikeringsavtal med Jernhusen som är infrastrukturförvaltare.
Ansökan om tillträde:  I god tid före tillträde ska spårkapacitet bokas hos NKAB och trafikeringsavtal tecknas med Jernhusen. Kontakta NKAB för mer detaljerad information och bokning.

 

Generell prislista 2021

Utförandet av tjänsterna är normalt kopplade till de årliga tåglägesansökningarna, men kan även ske genom ad hoc-ansökning. Kontakta gärna NKAB för offert.

Korta fakta:

  • Kombiterminal med tågtrafik, omlastning från järnväg till bil, lagring samt forsling av trailers och containers.
  • Omsättning: ca 22 mkr.
  • Verksamhetschef: Mattias Östergren
  • Certifierade enligt
    ISO 9001 & ISO 14001

Kontakta gärna oss!

Mattias Östergren
Tel: 0380 – 55 68 92
mattias.ostergren@transab.se