Skip to Content

Sanering

Marksanering och efterbehandling av förorenad mark kan innebära att man tar hand om avfallet och återfyller med nya massor.

Förorenade jordmassor kan förekomma där man haft industriverksamhet, utsläpp eller en olycka har inträffat. Vi har både kunskap och de resurser som behövs för att lösa de föroreningsproblem som behöver åtgärdas.

Vid sanering av förorenad mark sköter vi hela processen från förundersökning till efterbehandling, bortforsling av förorenat material och slutförvaring.

För mer information, kontakta Niklas Andersson på tel.
036-35 10 01.

Korta fakta:

  • Verksamhet:
    Entreprenadverksamhet inom stora och små schaktentreprenader, sanering, rivning samt all form av skötselentreprenader (fastighetsskötsel, finplanering och markanläggning).
  • Omsättning ca 80 mkr.
  • Sysselsätter ca 30 personer.