Skip to Content

Referenser

Vi har resurserna – du har uppdraget!

Transab deltar med både maskiner och anställda i ett stort antal projekt under ett år. Det kan vara både större och mindre insatser och projekten kan variera mellan att drivas i egen regi till att Transab är underentreprenör.

Här ser du ett urval av några av våra större projekt.

Flishultsdeponin, Vetlanda

Bilder från arbete avseende sluttäckning av deponi för farligt avfall (Flishultsdeponin, Vetlanda).

  

Bottentätning, Sobacken

Transab utför markarbete för bottentätning av deponi vid Sobacken i Borås.
Deponiyta är cirka 15 000 m2. Uppbyggnad med förstärkning, bärlager, geomembran samt ytskikt.
Dräneringsledningar och membran för lakvattendike.

   

Bränsleupplag, Sobacken

Transab utför markarbete för nytt bränsleupplag vid Sobacken i Borås.
Cirka 60 000 m3 urgrävnning och återfyllning med sprängsten.
Upplagsyta ca 17 500 m2 med yta av cementstabilisering.
VA-ledningar, membran, lakvattendamm och belysningsmaster m.m.

   

Sanering, Kålgården

Sanering av förorenad mark på Kålgården i Jönköping (Kvarteret Entitan1). Behandlad volym avfall uppgår till 12 000 ton. Återfyllnad efter sanering uppgår till 12 000 ton.
Saneringsområdet mot gatumark är spontförsedd.

Sanering på Kålgården i Jönköping    Sanering på Kålgården i Jönköping

Korta fakta:

 • Flishultsdeponin, Vetlanda
  Byggtid: 2010 -- pågående
  Beställare: Njudung Energi AB
 • Bottentätning, Sobacken
  Byggtid: Maj 2017 - Maj 2018
  Entreprenadsumma: 6 mnkr
  Entreprenadform: Generalentreprenad
  Beställare: Borås Energi & Miljö AB
 • Bränsleupplag, Sobacken
  Byggtid: Augusti 2017 – December 2017 (planerat färdigställande)
  Entreprenadsumma: 21,4 mkr
  Entreprenadform: Generalentreprenad
  Beställare: Borås Energi & Miljö AB
 • Sanering, Kålgården
  Byggtid: April 2017 - Oktober 2017
  Entreprenadsumma: 4 mkr
  Entreprenadform: Generalentreprenad
  Beställare: HSB Göta
  Miljökontrollant: SWECO och Miljökontoret