Skip to Content

Fastighetsskötsel

Vi kan hantera all typ av fastighetsskötsel inom mark. Vi kan utföra finplanering av din trädgård, plantering och beskärning av träd och buskar.

Fastighetsägare eller privatperson, kontakta Andreas Rådsten på tel. 0380-55 68 85 för ett upplägg av fastighetsskötsel anpassat för dina behov.

Korta fakta:

  • Verksamhet:
    Entreprenadverksamhet inom stora och små schaktentreprenader, sanering, rivning samt all form av skötselentreprenader (fastighetsskötsel, finplanering och markanläggning).
  • Omsättning ca 80 mkr.
  • Sysselsätter ca 30 personer.