Skip to Content

Entreprenad i Jönköping och på småländska höglandet

Affärsområdet Entreprenad är en komplett leverantör av alla typer av entreprenörstjänster – stort som smått.

Med våra resurser och entreprenadmaskiner har vi en unik möjlighet att genomföra alla typer av entreprenader. Vi hanterar de små entreprenaderna åt den enskilda individen lika självklart som den omfattande entreprenaden åt kommuner och myndigheter eller det stora företaget.

Vi kan utföra såväl små som stora arbeten till konkurrenskraftiga priser.

Affärsområdet Entreprenad har ett omfattande tekniskt kunnande inom sanering, rivning, industriplaner, vägbyggen och skötselentreprenader.

När det gäller sanering av förorenad mark kan vi sköta hela processen från förundersökning till efterbehandling, bortforsling av förorenat material och slutförvaring. Vi hanterar kostnadseffektivt förorenade massor och tillvaratar samtidigt miljövärden.

Vi är tillräckligt stora för att kunna hantera infrastrukturprojekt, och med det lilla företagets flexibilitet blir det ett vinnande koncept.

Vår målsättning är 100 % nöjda kunder!

Kontakta oss för mer information om entreprenad i Jönköping, Nässjö, Eksjö och Vetlanda.

Korta fakta:

  • Verksamhet: Entreprenadverskamhet inom sanering, rivning, terrassering och schaktning samt skötselentreprenader.
  • Omsättning ca 80 mkr.
  • Sysselsätter ca 30 personer.