För oss är inga projekt för stora!

Affärsområdet Entreprenad har ett omfattande tekniskt kunnande inom sanering, rivning, industriplaner och vägbyggen.

När det gäller sanering av förorenad mark kan vi sköta hela processen från förundersökning till efterbehandling, bortforsling av förorenat material och slutförvaring. Vi hanterar kostnadseffektivt förorenade massor och tillvaratar samtidigt miljövärden.

Vi är tillräckligt stora för att kunna hantera infrastrukturprojekt, och med det lilla företagets flexibilitet blir det ett vinnande koncept.