Skip to Content

Slamsugning/Högtrycksspolning

Med en modern och kraftfull utrustning erbjuder Transab slamsugning och högtrycksspolning. Slamsugning och högtrycksspolning utförs hos såväl kommuner, företag och privatpersoner. Vid akuta behov utför vi slamsugning och högtrycksspolning även kvällar och helger.

Slamsugning
Vi utför slamsugning av alla slags brunnar och tankar t.ex. dagvattenbrunnar, oljeavskiljare, mobila toaletter eller avloppstankar. Oavsett om det finns ett akut behov av slamsugning eller en planerad sugning löser vi uppgiften. Avfallet behandlas på godkända anläggningar.

Högtrycksspolning
Har du problem med igensatta avloppsledningar, vägtrummor eller industriavlopp? Vi utför högtrycksspolning med moderna, högteknologiska och kraftfulla bilar. Spolning sker med vanligt vatten och en mycket kraftfull vattenstråle som får loss det som sitter fast.

Vid frågor, prisuppgifter och beställningar – kontakta:

Christian Tenggren
Tel: 0380-55 68 82
christian.tenggren@transab.se