Skip to Content

Övriga tjänster och produkter

Köra material till Odensjö?

På vår anläggning i Odensjö kan vi ta emot schaktmassor i form av jord. Massorna får inte innehålla asfalt, betong, armeringsjärn eller liknande. Föroreningsnivån får inte överstiga Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning, KM.

Fyll i vår införselblankett (klicka här) och kontakta någon av våra trafikledare för prisuppgift och mer information.

Tel: 036-35 10 00


Sopning: För snabb och effektiv renhållning av gator och parkeringar har Transab sopmaskiner i olika storlekar och utförande. För rengöring av asfaltsplaner och andra ytor efter byggnation eller vintern sandningssand sker enkelt och dammfritt med våra maskiner. Uppsamlat material transporteras till behandlingsanläggning.

Transab har både små sopmaskiner, typ Dulevo 5000, och stora bogserade maskiner efter traktor. Transab har även hjullastare utrustade med sopningsaggregat.

Vid enklare renhållning finns även vanliga sopvalsar. Nackdelen med dessa är att damm sprids till omgivningen.

Snöröjning: Transab utför snöröjning och halkbekämpning till både kommun, företag, fastighetsbolag och privatpersoner.

Vi utför snöröjning och halkbekämpning med både lastbilar, hjullastare och traktorer. Transab har ca 150 fordonskombinationer under beredskap.

Våra trafikledare har jourberedskap hela vintersäsongen och du kan som kund därför lägga hela ansvaret för snöröjning och halkbekämpning till oss. Trafikledning bevakar snöfall och halka samt beordrar ut erforderliga resurser.

Transab har även personal för handskottning av ytor intill din fastighet. Vid större snömängder på tak utförs både skottning med snöslunga, skyffel men även skottning med sopvals och kranbil.

Container- och avfallstransporter: Transab ställer ut containers eller lastväxlarflak för alla slags avfallsbehov. Oavsett om det är trä, tegel eller annat avfall. Avfallet behandlas vid egna och externa återvinningsstationer.

Storsäck: Är ditt avfallsbehov mindre hämtar du storsäck hos oss, då du sedan fyllt säcken med ditt avfall hämtar vi den med kranbil.

Materialuthyrning: Vi lagerhåller körplåtar för tung trafik. Plåtar finns i olika storlekar och leverans sker med kranbil.

Vid frågor, prisuppgifter och beställningar – kontakta:

Henrik Josefsson
Tel: 036-35 10 06
henrik.josefsson@transab.se