Skip to Content

Tungtransport, maskintrailer & specialtransport

Är ditt transportbehov litet eller stort, tungt, högt, brett eller långt? Transab har fordonet och rätt maskintrailer för ditt behov. Vi transporterar skogsmaskiner, bodar, dumprar, grävmaskiner, betongelement, krossverk samt industrimaskiner med mera. Våra trailers finns i alla utföranden, exempelvis styrbar-, trombon (utdragbar), lågbyggd- och flaktrailers med möjlighet att lasta upp till 70 ton.

Vi utför transporter med maskintrailers i hela norden och löser alla slags specialtransporter och trailertransporter som kräver dispens och följebil. Våra kunniga trafikledare har flerårig erfarenhet av att leda tungtransporter och specialtransporter.

Vi har kunskap om vilka regler, lagar och förordningar som gäller för just din transport. Trafikledaren sköter kontakter med myndigheter, söker dispens hos trafikverket/kommun eller privata väghållare. Att sköta kontakter med ledningsägare samt utföra kontroller av framkomlighet, bärighet och begränsningar exempelvis vid tunnlar, broar och ledningar,tillhör vår vardag.

Vid frågor, prisuppgifter och beställningar – kontakta:

Henrik Josefsson
Tel: 036-35 10 06
henrik.josefsson@transab.se