Skip to Content

Anläggningsmaskiner

Med över 40 års erfarenhet av alla förekommande arbeten är vi en av södra Sveriges största maskinleverantörer. Vi förfogar över ca 200 anläggningsmaskiner med olika utrusning. Vi följer utvecklingen och vår maskinpark uppdateras kontinuerligt. Flertalet av våra maskiner är utrustade med maskinstyrning, GPS och georog.

Samtliga våra förare av anläggningsmaskiner har förarbevis för de maskintyper de kör. Vidare har alla erforderlig utbildning för arbete på väg enligt Trafikverkets regler.

Vi har även specialistkompetenser för arbeten med starkströmskabel och spårgående arbeten.

Bandgrävmaskiner: Med ett 60-tal bandgrävare från 1 till 50 ton klarar vi alla förekommande arbeten. Oavsett om behovet är grävning av en kabel, dränering av en villatomt eller ett schaktarbete på flera tusen kubik finns rätt maskin.

Anläggningsmaskin i form av bandgrävmaskin

Tillbehör: Alla slags skopor, asfaltstrissa, tjälkrok, hydraulhammare, betongpulveriserare (crasher), sortergrip, rivningsgrip, skrotklipp m.m.

Hjulgrävmaskiner: Hjulgrävmaskinen är den optimala maskinen för alla slags arbeten inne i städer. På grund av möjligheten att snabbt förflytta sig mellan arbetsplatser utförs idag även lastning och lossning med hjulgrävmaskin. Transab har ett 40-tal hjulgrävmaskiner mellan 7 och 18 ton.

Anläggningsmaskin i form av hjulgrävmaskin  Anläggningsmaskin i form av hjulgrävmaskin

Tillbehör: Alla slags skopor, asfaltstrissa, tjälkrok, hydraulhammare, sortergrip, rivningsgrip, sopvals, släntklippare, jordborr (exempelvis för uppsättning av staketstolpar).

Grävlastare (traktorgrävare): Grävlastaren är optimal för mindre grävarbeten, exempelvis dikning, underhåll av vägar eller kabelgrävning, där maskinens möjlighet att förflytta sig och utföra olika typer av arbete på samma plats är viktigare än själva grävkapaciteten. Transab har ett 10-tal grävlastare varav ett flertal är utrustade med personkorg och många specialhjälpmedel.

Hjullastare / Teleskoplastare: För flyttning av massor, lastning och lossning samt snöröjning har Transab ett 30-tal hjullastare. Då det finns behov av extra räckvidd har vi även teleskoplastare med räckvidder upp till 30 meter.

Anläggningsmaskin i form av hjullastare

Dumpers: Vid transporter av massor över svår terräng, exempelvis då vägar saknas, är dumpern oslagbar. Transab har ett 10-tal dumpers. Vid körning på allmän väg krävs tillstånd.

Väghyvel: Då det finns behov av hyvling av vägar eller justering av större ytor, exempelvis inför en asfaltering eller grundläggning, är väghyveln optimal. Transab har ett 10-tal väghyvlar i olika storlekar utrustade med maskinstyrning, GPS och georog.

Bandschaktare: För flyttning av större schakt- och jordmassor är bandschaktaren oslagbar. Transab har ett 5-tal bandschaktare i olika storlekar utrustade med maskinstyrning, GPS och georog.

Anläggningsmaskin i form av bandschaktare

Vid frågor, prisuppgifter och beställningar – kontakta:

Jönköping:
Pontus Eklöf
Tel: 036-35 10 06
pontus.eklof@transab.se

Höglandet:
Christian Tenggren
Tel: 0380-55 68 82
christian.tenggren@transab.se