Metallskrot

 

JA  NEJ
· Maskin- och plåtdetaljer · Vitvaror
· Metall/metallspill · El- och elektronikavfall
· Metallband · Vajrar
· Takplåt · Kyl- och frysmöbler
· Ameringsspill  

Vad är järn- & metallskrot för oss?

Armeringsspill, ventilationsplåt, plåtreglar, takplåt, dropptorkade tomma färgburkar i järn, metallspill, borr-och sågblad, stålband i järn, spirorör, gjutjärnsbadkar med mera. Metall bör sorteras i flera sorter vid större volymer. Har du till exempel rostfritt och aluminium bör du separera dessa metaller från övrigt skrot. Du får bra ersättning av oss för dessa metaller.

Avfallets resa

Vi hämtar järn- och metallskrot i containrar och kärl beroende på de mängder du har. Materialet transporteras till vår anläggning i Nässjö för sortering och omlastning för vidare transport till slutlig mottagare.

OBS! Föremålen får väga högst 500 kg och vara max fem meter långa.

Vad händer med materialet?

Metaller sorteras och återvinns. De smälts ner och används i tillverkningen av nya produkter. Eftersom utvinning av ny metall – t ex aluminium – är mycket energikrävande, är det mycket fördelaktigt ur klimatsynpunkt att återvinna metallskrotet. Det bästa med materialet är att det kan återvinnas hur många gånger som helst.

Kom i kontakt med oss