Skip to Content

Travbanetomten

Andra halvåret 2007 startade arbetet med travbanetomten på Torsvik där ett konsortium bestående av Skanska och Bjursells är entreprenörer.

Projektet har omfattat terrassering till tomtmark för industrier, 260 000 m2. Detta innebär flera olika moment, avtagning och borttransport av 73 000 m3 vegetation, flyttning av 260 000 m3 schaktmassor inom området samt planering och packning.

Utav de massor som flyttats har 2 st bandschaktare (D8) flyttat ca 125 000 m3 medan 135 000 m3 lastas av grävmaskiner och transporteras med dumper inom området. Som mest har 23 enheter från Bjursells varit på plats.