Skip to Content

Ekenässjön

2007-2008 har Bjursells utfört en sanering åt Vetlanda Energi och Teknik AB, efter rivningen av glasbruket och sågverket i Ekenässjön. Det sista arbetet utfördes under våren 2009. Saneringen har varit lokaliserad till tre tomter i samhället; Glasbrukstomten, Skogsvägen och Lillsjön/Sågplanen.

Glasbrukstomten är, som hörs på namnet, tomten där glasbruket tidigare legat. Där har drygt 30 000 m3 förorenade massor schaktats upp och körts till Flishults avfallsanläggning där de provtagits för klassificering.

Skogsvägen ligger i andra änden av Ekenässjön och där har ca 8 000-10 000 m3 förorenade massor schaktats upp och transporterats till Flishult.

Lillsjön/Sågplanen är ett område där man fyllt ut sjön dels med rivningsavfall från glasbruket och som dels fungerat som en inofficiell tipp för privatpersoner. Där har ca 13 000 m3 schaktats och transporterats till Flishult. Av det är ca 10 000 m3 schakt där sjön tidigare varit och nu åter breder ut sig.

De föroreningar som funnits i massorna är främst bly, arsenik och PAH (polyaromatiska kolväten).

Som mest har Bjursells haft 20 enheter på plats varav hälften lastbilar.

Korta fakta:

  • Byggtid: 2007-2009
  • Kontraktssumma: 36 mkr
  • Entreprenadform: Sanering
  • Beställare: Vetlanda Energi och Teknik AB
  • Projektledare: Stefan Wadman, Platschef: Mikael Andersson, Arbetsledare: Stefan Holgersson, Petter Holm och Samuel Kullén