Skip to Content

Referenser

Vi har resurserna – du har uppdraget

Bjursells deltar med både maskiner och anställda i ett stort antal projekt under ett år. Det kan vara både större och mindre insatser och projekten kan variera mellan att drivas i egen regi till att Bjursells är underentreprenör.

Våra kunder är både kommuner, vägverk, stora och små byggbolag och privatpersoner. Här ser du ett urval av de större projekten.

Korta fakta:

  • Bjursells startades för över 70 år sedan och äger idag över 30 större maskiner för rivning, schaktning och grävning.
  • Vi har kontor i Jönköping och verkar över hela södra Sverige.
  • Bjursells omsätter ca 40 mkr och har idag ca 35 anställda.
  • Bjursells ingår som helägt dotterbolag i Transabgruppen.