Skip to Content

Verkstad och service

Eget reservdelslager och insatsberedda mekaniker

En serviceverkstad i huset ger mycket tillbaka i form av fördelar för företag och kunder. Vi reparerar skadorna omgående och undviker onödiga stillestånd. Vi får närmare till oljebyten, smörjning och annat löpande underhåll och därmed en bättre disciplin i dessa viktiga frågor.

Vi slipper onödiga förseningar, eftersom vi förfogar över både eget reservdelslager och insatsberedda mekaniker. Vi kan göra renoveringar till självkostnadspris av maskiner med många driftstimmar – och på så sätt ett mera rationellt utnyttjande av maskinparken.

Korta fakta:

  • Bjursells startades för över 70 år sedan och äger idag över 30 större maskiner för rivning, schaktning och grävning.
  • Vi har kontor i Jönköping och verkar över hela södra Sverige.
  • Bjursells omsätter ca 40 mkr och har idag ca 35 anställda.
  • Bjursells ingår som helägt dotterbolag i Transabgruppen.