Skip to Content

Produkter & tjänster

Bjursells bygger inte bara upp

Bjursells bygger vägar och röjer snö. Bjursells anlägger flygfält och drar fram fjärrvärme. Bjursells markbereder eller sanerar förorenade jordmassor. Vi bygger inte bara upp. Rivning är också en specialitet.

Uthyrning av entreprenadmaskiner

Hyr maskiner hos oss. Vi har ett sort antal maskiner för alla typer av ändamål från rivning, schakt och gräv till markarbeten.

Rivning

Bjursells har rätt utrustning för att riva broar, industrilokaler och bostadshus.

Schaktning

Lastare, schaktmaskiner och dumpers ser till att massorna hamnar där de ska. Behöver Ni schakta så har Bjursells mer än 30 maskiner för detta ändamål och klarar de verkligt stora volymerna.

Grävning/Lastning

Behöver Ni hyra grävare? En kompaktmaskin med 150 liters skopa eller en grävmaskin som klarar drygt två kubik i ett lyft? Eller kanske en hjullastare som klarar fem kubik? Ditt behov avgör insatsen, liksom valet mellan hjul- respektive banddrivet.

 

Korta fakta:

  • Bjursells startades för över 80 år sedan och äger idag över 30 större maskiner för rivning, schaktning och grävning.
  • Vi har kontor i Jönköping och verkar över hela södra Sverige.
  • Bjursells omsätter ca 70 mkr och har idag ca 35 anställda.
  • Bjursells ingår som helägt dotterbolag i Transabgruppen.