Skip to Content

Miljö och kvalitet

Miljötänk – inte bara lösa ord på papper

Vårt miljö- och kvalitetssystem är en viktig del i utvecklingen av att erbjuda service i rätt tid och med rätt kvalitet. Bjursells har under åtskilliga år varit miljö- och kvalitetscertifierade. Arbetet syftar till att ständigt förbättra Bjursells kvalitet och minska miljöbelastningen. I vår värld ska ord som kvalitet och miljö inte bara vara lösa ord på papper, utan en rad medvetna handlingar som ska genomsyra hela verksamheten för att kunna erbjuda kunden bästa möjliga service.

Kvalitet

Kvalitetsarbete handlar till största delen om engagemang för kunden men också om att skapa tydliga rutiner och arbeta systematiskt. Bjursells arbetar ständigt med dessa frågor med målsättningen att skapa fler nöjda kunder.

Miljö

Eftersom vi arbetar i en bransch med förhållandevis hög miljöpåverkan är vårt miljöarbete av stor betydelse. Bjursells jobbar hela tiden med miljöfrågor som rör vårt verksamhetsområde och vår målsättning är att erbjuda kunden effektiva transporter och lösningar som ligger i linje med vårt arbete med att minska miljöbelastningen.

ISO certifiering

Bjursells är miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Korta fakta:

  • Bjursells startades för över 70 år sedan och äger idag över 30 större maskiner för rivning, schaktning och grävning.
  • Vi har kontor i Jönköping och verkar över hela södra Sverige.
  • Bjursells omsätter ca 40 mkr och har idag ca 35 anställda.
  • Bjursells ingår som helägt dotterbolag i Transabgruppen.