Skip to Content

Om Bjursells

På Bjursells kombineras den mänskliga styrkan med den maskinella.

Bjursells maskinpark omfattar resurser för alla typer av anläggningsarbeten, den är modern och driftsäker, eftersom den förnyas regelbundet och underhålls på vår egen serviceverkstad.
Oavsett om det gäller schaktning, grävning eller markanläggning så har vi både den rätta kunskapen och maskinen. Mycket av det insatsmaterial som behövs kan vi också leverera, t ex matjord, sand, grus och krossprodukter.

Korta fakta:

  • Bjursells startades för över 80 år sedan och äger idag över 30 större maskiner för rivning, schaktning och grävning.
  • Vi har kontor i Jönköping och verkar över hela södra Sverige.
  • Bjursells omsätter ca 70 mkr och har idag ca 35 anställda.
  • Bjursells ingår som helägt dotterbolag i Transabgruppen.