Skip to Content

Sanering, Kålgården

Sanering av förorenad mark på Kålgården i Jönköping (Kvarteret Entitan1). Behandlad volym avfall uppgår till 12 000 ton. Återfyllnad efter sanering uppgår till 12 000 ton.
Saneringsområdet mot gatumark är spontförsedd.

Sanering på Kålgården i Jönköping    Sanering på Kålgården i Jönköping

Korta fakta:

  • Byggtid: April 2017 - Oktober 2017
  • Entreprenadsumma: 4 mkr
  • Entreprenadform: Generalentreprenad
  • Beställare: HSB Göta
  • Projektchef: Per Segelryd, Arbetsledare: Stefan Holgersson, Miljökontrollant: SWECO och Miljökontoret