Skip to Content

Matjord – Hasselfors Garden

Med vår unika tillverkning av rotogräsfri matjord anpassad för dina behov får du en grönskande trädgård. Vi kan leverera med lastbil och i storsäck.

 • Gräsmattejord (ej rotogräsfri)
 • Trädgårdsjord E
  • Ogödslad
  • Mineralgödslad
  • Naturgödslad
 • Trädplanteringsjord
 • Anläggningsjord (Ej Hasselfors)

För frågor om priser och leverans, kontakta Henrik Josefsson på tel. 036 – 35 10 06.

Vid övriga frågor, kontakta Per Segelryd på tel. 036-35 10 07.

Korta fakta:

 • Verksamhet: Entreprenadverksamhet inom, Stora och små schaktentreprenader, sanering, rivning samt all form av skötselentreprenader (fastighetsskötsel, finplanering och markanläggning).
 • Omsättning ca 80 mkr.
 • Sysselsätter ca 35 personer.
 • Projektchef Jönköping: Per Segelryd Projektchef Höglandet: Martin Flink