Skip to Content

Krossprodukter

Makadam: Finns i flera olika fraktioner lämplig för dränering, grundläggning, garageuppfarter och gångar samt halkbekämpning. Makadam används även till betongtillverkning och vi har dessutom tvättad makadam utan finmaterial då det finns extra krav på dränerande egenskaper.

De vanligaste fraktionerna:
2-4        Halkbekämpning, plattläggning
4-8        Halkbekämpning, trädgårdsgångar
8-16      Dränering, överyta garageplaner
16-32    Dräneringslager vid husbyggnation
32-64    Dräneringslager vid anläggningsarbeten
14-32    Röd makadam (används till gångar)

Stenmjöl: Krossat material med fraktioner från 0 till 4 mm. Används till hårdgöring och justering av gångbanor, till plattläggning, ytlager på fotbollsplaner, kringfyllnad runt rör m.m.

De vanligaste fraktionerna:
0-4       Hårdgöring, plattläggning, kringfyllnad

Bärlager: Krossat material som används som fyllnad då man önskar hög bärighet och ett väl dränerat underlag.

De vanligaste fraktionerna:
0-16      Justering, fyllning av körbanor m.m.
0-32      Justering, fyllning av körbanor m.m.
0-90      Förstärkning, fyllning
0-150    Förstärkning, fyllning
0-200    Förstärkning, fyllning

Asfaltskross: Krossat material som används till hårdgöring och justering av uppfarter, gång- och körbanor. Bildar en slitstark yta (binder ihop bra).

De vanligaste fraktionerna:
0-20     Hårdgöring av körbanor m.m.
0-35     Hårdgöring av körbanor m.m.

Betongkross: Krossad återvunnen betong som används till hårdgöring av ytor samt till underlag vid plattläggning. Blir hård och kompakt.

De vanligaste fraktionerna:
0-50      Hårdgöring av körbanor m.m.
0-125    Hårdgöring av körbanor m.m.

Tegelkross: Krossad återvunnet tegel som används till planteringar, utsmyckning, växthus m.m.

Råberg: Sprängt berg i större fraktioner.

De vanligaste fraktionerna:
0-300    Större fyllningar för anläggningar m.m.

Är du intresserad och vill veta mera, eller behöver tips om ditt val av grus – kontakta:

Ronny Britsmar
Tel: 036-35 10 11
ronny.britsmar@transab.se

Maria Walldén
Tel: 036-35 10 04
maria.wallden@transab.se

Korta fakta:

  • Verksamhet: Uthyrning av maskiner och fordon, transportentreprenader.
  • Omsättning ca 220 mkr.
  • Sysselsätter ca 200 personer.
  • Affärsområdeschef: Niklas Andersson