Skip to Content

Grusprodukter

Grus är ett naturligt material som genom siktning i såll erhålls i olika tekniska kvaliteter.

De vanligaste fraktionerna:
Mursand 0-4 mm – För putsning och murning
Fyllnadsgrus 0-8 mm – Gjutgrus, fyllning runt kablar m.m.
Förstärkning 0-18 mm – Väggrus
Förstärkning 0-32 mm – Förstärkning av vägar m.m.
Singel 4-8 mm – Gångvägar m.m.
Singel 8-16 mm – Gångvägar m.m.
Singel 16-32 mm – Överyta parker, trädgårdar m.m.
Singel 30-80 mm – Dekorsten m.m.
B-material osorterat material – Fyllning m.m.
Sandlådesand 0-4 mm – Bakbar för sandlådor, sandningsand m.m.
Stötdämpande 2-8 mm – Lämplig under gungor, leplatser m.m.
Kullersten 70-100 mm – Slänter, Planteringar m.m.
Kullersten 100-250 mm – Slänter, planteringar, utsmyckning m.m.
Storsten >300 mm – Dekorsten

Vissa fraktioner finns även som återvunnet material. Kontakta oss för förfrågan.

Är du intresserad och vill veta mera, eller behöver tips om ditt val av grus – kontakta:

Ronny Britsmar
Tel: 036-35 10 11
ronny.britsmar@transab.se

Maria Walldén
Tel: 036-35 10 04
maria.wallden@transab.se

Korta fakta:

  • Verksamhet: Uthyrning av maskiner och fordon, transportentreprenader.
  • Omsättning ca 220 mkr.
  • Sysselsätter ca 200 personer.
  • Affärsområdeschef: Niklas Andersson