Skip to Content

Bearbetat material

Granitkantsten rak

Smågatsten: ca 82-85/m2, 430 st/ton

Är du intresserad och vill veta mera, eller behöver tips om ditt val av grus – kontakta:

Ronny Britsmar
Tel: 036-35 10 11
ronny.britsmar@transab.se

Korta fakta:

  • Verksamhet: Uthyrning av maskiner och fordon, transportentreprenader.
  • Omsättning ca 220 mkr.
  • Sysselsätter ca 200 personer.
  • Affärsområdeschef: Niklas Andersson