Skip to Content

Återvinning i Jönköping och småländska höglandet

Under 2008 startades Transabs återvinningsanläggning på Torsvik. Anläggningen är utrustad med en 24 m lastbilsvåg med vågprogram samt inhägnad med motorstyrda grindar, belysningsmaster, oljeavskiljare, kontor och omklädningsutrymmen. För närvarande finns en lastmaskin och en grävmaskin på anläggningen. Krossning av olika materialslag sker med hjälp från externa entreprenörer. Anläggningen genererar transporter av material såväl in som ut från anläggningen för olika fordonstyper.

I takt med att förbuden ökar för deponi måste mer och mer avfall hanteras genom återvinning. Förr deponerades 100% av avfallsmängderna, nu är motsvarande siffra endast 3%. Transabs återvinningsanläggning är koncentrerad till avfall från bygg- och anläggningsverksamhet. Exempel på material som forslas till anläggningen är betong, tegel, asfalt, trä, brännbart avfall, skrot, stubbar och grus. Det brännbara avfallet levereras till Jönköpings Energis värmeverk. Betong och asfalt säljs efter krossning till marknaden för vägbyggnadsmaterial. Tegel kan användas till ytskikt eller förstärkning samt byggnation.

Kontakta oss för mer information om återvinning i Jönköping, Nässjö, Eksjö och Vetlanda.

Korta fakta:

  • Verksamhet: Hanterar avfall från bygg- och anläggningsverksamhet samt returburkar och returpet.
  • Omsättning ca 2 mkr.
  • Ansvarig: Per Segelryd.