Skip to Content

Produkter & Tjänster

Logistik, Entreprenad, Bygg & Anläggning

Transab är indelat i tre affärsområden: Logistik, Bygg & Anläggning och Entreprenad. Dessutom ingår dotterbolaget Nässjö Kombiterminal AB.

Inom Logistik finns tjänster för tanktransporter, bulktransporter, distribution och lager samt kombitransporter. Bygg & Anläggning erbjuder transporter och maskintjänster för såväl stora och små projekt samt säljer grus- och stenmaterial. Affärsområdet Entreprenad fokuserar på sanering, rivning och större schakt- och terrasseringsprojekt. Nässjö Kombiterminal AB utför alla terminaltjänster på Nässjö Kombiterminal samt forslar containers och trailers.

Korta fakta:

  • Transab startades för ca 50 år sedan och är idag en komplett partner inom transport- och entreprenadtjänster.
  • Vi har kontor i Jönköping, Nässjö, Eksjö och Vetlanda men verkar över hela södra Sverige.
  • Transab består av tre affärsområden: Logistik, Bygg & Anläggning och Entreprenad.
  • Transabgruppen omsätter ca 500 mkr och har idag drygt 100 anställda.
  • Dessutom ingår dotterbolaget Nässjö Kombiterminal AB.