Skip to Content

Produkter & Tjänster

Logistik, Entreprenad, Bygg & Anläggning

Transab är indelat i tre affärsområden: Logistik, Bygg & Anläggning och Entreprenad. Dessutom ingår dotterbolagen Bjursells i Jönköping AB, Proc Transportservice AB (ProCab) samt Nässjö Kombiterminal AB.

Inom Logistik finns tjänster för tanktransporter, bulktransporter, distribution och lager samt kombitransporter. Bygg & Anläggning erbjuder transporter och maskintjänster för såväl stora och små projekt samt säljer grus- och stenmaterial. Affärsområdet Entreprenad fokuserar på sanering, rivning och större schakt- och terrasseringsprojekt.

Bjursells har ett sort antal maskiner för alla typer av ändamål från rivning, schakt och gräv till markarbeten.

ProCab har spetskompetens på direkttransporter med budbil och lastbil över hela landet och ut i Europa.

Nässjö Kombiterminal AB utför alla terminaltjänster på Nässjö Kombiterminal samt forslar containers och trailers.

Korta fakta:

  • Transab startades för ca 50 år sedan och är idag en komplett partner inom transport- och entreprenadtjänster.
  • Vi har kontor i Jönköping, Nässjö, Eksjö och Vetlanda men verkar över hela södra Sverige.
  • Transab består av tre affärsområden: Logistik, Bygg & Anläggning och Entreprenad.
  • Transabgruppen omsätter ca 500 mkr och har idag drygt 100 anställda.
  • Dessutom ingår dotterbolagen Bjursells i Jönköping AB, Proc Transportservice AB samt Nässjö Kombiterminal AB.