Skip to Content

Historia – från åkeri till komplett partner

Om Transab Jönköping

Transab är ett av de äldre företagen i branschen och är frukten av att två ekonomiska föreningar och ett aktiebolag gick samman i ett gemensamt bolag för att stärka sin konkurrenskraft. Samgåendet lade grunden till en lyckad utveckling och över 40 år senare är Transab starkare än någonsin.

Transab bildas 1968

Under 1960-talet fanns i Jönköping och Huskvarna tre företag som bedrev lokal åkeriverksamhet. Det var de två ekonomiska föreningarna Lastbilscentralen i Jönköping och Jönköpings förenade åkerier och så var det aktiebolaget A-schakt AB som ägdes av Osvald Andersson.

För att öka konkurrenskraften genom rationaliseringar, tog två framsynta och handlingskraftiga män, Einar Hurtig och Göran Larsson, initiativet till förhandlingar om ett samgående. Åkeriföreningens ombudsman Kronstrand och Intressebolagets VD Uno Ryttergård kontaktades som förhandlare. Förhandlingarna ledde 1968 fram till bildandet av Transportaktiebolaget i Jönköping AB, Transab. Medlarnas svåraste och för framtiden viktigaste fråga var att ägandet och inflytandet i aktiebolaget skulle stå i proportion till de produktionsresurser var och en ställde till företagets förfogande.

 

Transab blir maskinägare

1972 träffades en uppgörelse med Osvald Andersson att överta inkråmet i A-schakt AB och erbjuda de lejdåkare som fanns i A-schakt att bli aktieägare i Transab. Fastigheten Överblicken 6 köptes 1973 och bebyggdes med kontor och servicehall. Efter köpet av A-schakt hade Transab även maskinresurser. Transab övertog företaget SCHAKTAB 1974 och blev därmed ägare till fastigheten Ärevarvet. Under 1975-1980 konsoliderades verksamheten lyckosamt och fastigheten Överdraget inköptes och bebyggdes.

 

I början av 1980-talet bildade Bjursells AB och Transab konsortiet BT för att utföra markarbetena för bl a A6 köpcentrum, Länssjukhuset Ryhov och Arlamejeriet. Transab blev vid den här tiden först i landet med ett totalintegrerat datasystem.

 

Transportaktiebolaget Nässjö Åkeri och Eksjö Transport AB

Nässjö Åkeri startades 1952 och dess förste chef blev den legendariske Lars Axeheim som förtjänstfullt bidragit till utvecklingen av åkerinäringen i mer än 50 år.

1969 skedde ett samgående med Nässjö Maskinschakt AB. Efter fortsatt utveckling under 1970- och 1980-talet köpte Bilspedition hela åkeriet i slutet på 1980-talet för att komma över fjärrtrafiken. Under mitten av 1990-talet ville så Bilspedition sälja allt utom fjärrtrafiken. 1996 förvärvade Transab och Höglandets Invest AB resterna av tidigare Nässjö Åkeri.

Under 2003 och 2004 utvecklade detta bolag, tillsammans med Nässjö kommun, en kombiterminal på Gamlarp i Nässjö under namnet Höglandets Terminal AB. Terminalen hanterar årligen ca 30 000 TEU i kombikoncept väg-järnväg. NÅI Transport AB bemannar terminalen och arbetar tvåskift sju dagar i veckan.

 

Bjursells fusioneras

Våren 2002 köptes lastbilar och mobilkranar ut från Bjursells för att ingå som resurser hos åkeriägarna på Transab. 2004 förvärvades återstoden av Bjursells. Bjursells arbetar idag med entreprenader, entreprenadmaskiner och maskinuthyrning i södra Sverige.

 

Solåsvägen och ”raggartomten”

Mellan 2001 och 2004 planerade ledningen för att konvertera Solåsområdet till köpcenter och bebygga den s k ”raggartomten” bakom Arla, med en ny och modern anläggning för logistik. 2004 togs Transab:s nya kontor och lagerlokal på Kvarteret Äringen i bruk.

 

Omstrukturering

Under 2008 genomfördes en stor omstrukturering för att få en tydligare bolagsstruktur, vilket i det närmaste 100% av ägarna önskade. Två koncerner skapades, en för produktionen och en för fastigheterna. Förutom att det snåriga korsägandet har upphört, har den operativa ledningen förenklats. Genom detta nås även en bättre likviditet i aktierna samt flexibilitet för olika ägare att välja att äga aktier i antingen fastigheter, transportbolaget eller i båda verksamheterna.

Korta fakta:

  • Transab startades för ca 50 år sedan och är idag en komplett partner inom transport- och entreprenadtjänster.
  • Vi har kontor i Jönköping, Nässjö, Eksjö och Vetlanda men verkar över hela södra Sverige.
  • Transab består av tre affärsområden: Logistik, Bygg & Anläggning och Entreprenad.
  • Transab-koncernen omsätter ca 600 mkr och har idag drygt 120 anställda.
  • Organisationsnummer:
    Transab: 556767-3305