Skip to Content

Åkeri, transport & entreprenad i Jönköping

Transab är ett starkt varumärke och en komplett partner inom transport och entreprenadtjänster. Vi finns i Jönköping, Eksjö, Nässjö och Vetlanda men åtar oss uppdrag i hela södra Sverige och kan erbjuda det större företagets resurser och kvalitet i kombination med entreprenörens engagemang och kostnadseffektivitet.

Inom åkeri och logistik erbjuder vi bland annat tanktransport och bulktransport. Bygg & Anläggning erbjuder transport och maskintjänster. Entreprenad har ett omfattande tekniskt kunnande inom sina specialområden – sanering, rivning, industriplaner och vägar. Återvinning hanterar avfall från bygg- och anläggningsbranschen.